Vanlig padda (Bufo bufo)


Vanlig padda på väg över sjätte greenen på Backa Säteri IFs golfbana i Nödinge. Notera ögats rödorange (kopparfärgade) iris


Vanlig padda tillhör groddjuren o ch dit hör paddor, grodor och salamandrar. I världen finns det cirka 7 200 arter av groddjur men i Sverige finns det mer hanterbara 13 stycken. Ett väldigt lagom antal för en krysslista? Skriv ut listan nedan och börja leta.

Kryss Art

Datum

  Större vattensalamander (Triturus cristatus)  
  Mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris)  
  Klockgroda (Bombina bombina)  
  Lökgroda (Pelobates fuscus)  
  Lövgroda (Hyla aborea)  
  Vanlig padda (Bufo bufo)  
  Strandpadda (Stinkpadda) (Epidalea calamita)  
  Grönfläckig padda (Bufotes viridis)  
  Långbensgroda (Rana dalmatina)  
  Vanlig groda (Rana temporaria)  
  Åkergroda (Rana arvalis)  
  Ätlig groda (Pelophylax esculates)  
  Gölgroda (Pelophylax lessonae)  

(Krysslistan som pdf-fil)

OBS Alla groddjur i Sverige är fridlysta

Den vanliga paddan finns i hela Sverige. Den leker i april/maj och strängarna med rom placerar honan runt vattenväxter. Efter 10-13 dagar kläcks äggen och ut simmar yngeln. Dessa bildar ofta stim och är dessutom giftiga. Det tar 2-3 månader för ynglen att utvecklas till paddor.

En padda blir 8-10 år gammal och könsmogen vid 3 års ålder. De äter insekter, spindlar, larver, sniglar, maskar mm. De övervintrar på frostfri platser genom att gå i vinterdvala.

Paddan har giftkörtlar i huden varför många djur undviker dem. Snok och igelkott tål giftet medan grävling, kråkfåglar och ormvråk angriper dem från magsidan och på så vis undviker giftet.


(Klicka för större bild)

Varje dag under Påskhelegn har jag sett paddor på golfbana. De har alltid varit på väg mot något vatten, en damm eller bäck. Ibland flera stycken samtidigt.

Tyvärr har inte alla klarat av sin vadring. Jag har även sett en del paddlik på vägarna i trakten.

 

Mer information om Svenska grodarter hittar du på Naturskyddsföreningens hemsida om groddjur och salamandrar.

SLU (Artdatabanken) tillsammans med Naturskyddsföreningen har tagit fram ett informationsmaterial om Sveriges groddjur, Grodans år)


(Klicka för större bild)